• Desember Deals! Avslag på alt av Wowo's Produkter!

VP Aliens Blood flyverustfjerner

  • 199,-

VP Aliens BloodVP Aliens Blood er en svært effektiv, syrefri og pH-balansert flyverustfjernerProduktet er også effektiv og trygg for bruk på alle lakkerte overf

Produktet er desverre ikke på lager. :(

Del

VP Aliens Blood

VP Aliens Blood er en svært effektiv, syrefri og pH-balansert flyverustfjerner
Produktet er også effektiv og trygg for bruk på alle lakkerte overflater.  
Under bruk av kjøretøyet sintres bremsestøv og veiskritt på overflaten av kjøretøyets lakk, felger og hjul på grunn av de høye temperaturforholdene de normalt utsettes for.

Bremsestøv inneholder høye nivåer av jern som blir ekstremt vanskelig å løse opp eller fjerne uten bruk av sterke kjemikalier.
Aliens Blood vil trygt oppløse alle disse forurensningene. Reaksjonen er svært tydelig i form av lilla "bløding" når den reagerer med jernpartiklene. 

Produktet har også svært svak lukt sammenlignet med de fleste tilsvarende produkter på markedet.

Bruksanvisning:

1. Produktet er klart til bruk, spray produktet på felger og på alle utsatte paneler (Vi anbefaler å unngå vindu og glass)

2. Vent opptil 3 minutter og se produktet endre seg ifra fargeløst til en dyp rød/lilla farge samtidig som bremsestøv, jernpartikler og smuss brytes ned.

3. Skyll av overflødig produkt.

4. Gjenta om nødvendig, ved svært tilsmusset felger etc kan det benyttes en felgbørste i tillegg.Datablad
H koder: (Faremerking)
H302: Farlig ved svelging. H315: Irriterer huden. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318: Gir alvorlig øyeskade.