Wowo's Tar & Glue Remover

  • 225,-

WOWO'S Tar & Glue RemoverWowo’s Tar & Glue remover er en intensiv brukervennlig tjære- og limfjerner som kan påføres for hånd eller sprayes på den berør


På lager.
Del

WOWO'S Tar & Glue Remover
Wowo’s Tar & Glue remover er en intensiv brukervennlig tjære- og limfjerner som kan påføres for hånd eller sprayes på den berørte overflaten.

Instruksjoner: Test for kompatibilitet med plast på et ikke iøynefallende område før påføring.
1. Rist flasken godt før bruk.
2. Vi anbefaler å bruke vernehansker når du bruker dette produktet.
3. Bruk en skumapplikator eller mikrofiberklut med produktet på det berørte området.
4. Spray alternativt rett på overflaten.
5. La det produktet ligge å jobbe et minutt uten at produktet tørker på overflaten.
6. Skyll og tørk av.

Det er ingenting som er verre enn å hate alle disse forferdelige tjæreflekkene, eller herdet treskvae klistret til det strålende lakken din. Derfor laget vi denne brukervennlig tjære- og limfjerneren. Bare spray på, la det virke! Tørk eller skyll av. Ferdig!


Datablad
H koder: (Faremerking)
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315: Forårsaker hudirritasjon.
H318: Forårsaker alvorlig øyeskade. H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372: Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H411: Giftig for vannlevende organismer med langtidseffekter.