• Desember Deals! Avslag på alt av Wowo's Produkter!

Car Chem Quick Touch

  • 159,-

Car-Chem Quick TouchCar-Chem’s Quick Touch er den raske og enkle måten å rense bilen på og beskytte den i ett enkelt trinn.Quick Touch er en Waterless Spray Wax


På lager.
Del

Car-Chem Quick Touch

Car-Chem’s Quick Touch er den raske og enkle måten å rense bilen på og beskytte den i ett enkelt trinn.
Quick Touch er en Waterless Spray Wax, et produkt av mange års forskning og utvikling av Car-Chem’s tekniske avdeling.
Designet for å rengjøre og beskytte i en enkel applikasjon. Den kapsulerer overflate forurensning og fjerner det på en trygg måte,
samtidig den etterlater et beskyttende vokslag.

Bruksanvisning:

Spray produktet på en mikrofiber klut, så en liten mengde direkte på overflaten av kjøretøyet.
Tørk over kjøretøyets overflate i en krysslukebevegelse.
Bruk en annen ren mikrofiber klut for å buffe voksen til dyp glans.


Datablad
H koder: (Faremerking)
H226: Brannfarlig væske og damp. H315: Irriterer huden. H318: Gir alvorlig øyeskade. H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.